TH EN
A A A

โควิด-19 ทำพิษซัดอุตสาหกรรมส่งออกทุเรียนในมาเลเซียซบเซา

7 May 2563   

               ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าผู้ส่งออกทุเรียนของมาเลเซียเริ่มขยายตลาดส่งออกได้เป็นอย่างมากจากความนิยมบริโภคทุเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประเทศจีนทำให้ในปี 2562 เกษตรกรในประเทศให้ความสนใจในการปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นและภาครัฐยังมีการพัฒนาโปรเจค Durio-tourism ซึ่งมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม พักค้างแรม และบริโภคทุเรียนในสวนท้องถิ่น
                แต่การระบาดของไวรัสโควิด-19 จากมาตรการปิดพรมแดนในจีนและมาเลเซีย ทำให้อุตสาหกรรมทุเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความต้องการนำเข้าทุเรียนจากจีนที่ลดลงตั้งแต่หลังช่วงตรุษจีนเป็นต้นมา โดยยอดการส่งออกทุเรียนของมาเลเซียลดลงถึง 70 % อีกทั้งการที่นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางท่ามกลางการระบาดของโรคทำให้โอกาสในการขายทุเรียนนั่นลดลง ผลที่ตามมาคือผลผลิตที่ล้นตลาดซึ่งทำให้ราคาทุเรียนในประเทศลดลงถึง 50%โดยเฉพาะทุเรียนมูซานคิงส์ปกติราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 410-448 บาท ลดลงไปอยู่ที่ 179-246 บาท นอกจากนี้แล้วยังต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงาน เพราะคนงานในสวนมาไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติเพราะข้อจำกัดทางด้านการเดินทาง และหรือความยากที่จะสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ผู้ประกอบการรายหนึ่งเผยว่าช่วงฤดูแล้งต้นทุเรียนจำเป็นต้องดูแลรดน้ำเป็นพิเศษเพราะหากปริมาณน้ำไม่เพียงพอทุเรียนจะร่วงจากต้นทั้งที่ยังไม่สุกดี
                ขณะนี้ทางรัฐบาลได้อัดฉีดเงินจำนวน 298 ล้านบาท สู่ SMEs ภาคการเกษตร และ 746 ล้านบาท สำหรับเพิ่มผลิตการเกษตรในประเทศซึ่งรวมไปถึงทุเรียน ถึงกระนั้นตลาดทุเรียนจีนยังคงมีความชื่นชอบในทุเรียนอย่างมาก ดังนั้นความต้องการบริโภคทุเรียนจากตลาดจีนมีแนวโน้มจะฟื้นฟูหลังการระบาดผ่านไป นอกจากนี้ทุเรียนสามารถอยู่ได้เกิน 2 ปีหากมีการเก็บรักษาด้วยการแช่เยือกแข็งโดยใช้ไนโตรเจนเหลวซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงการสูญเสียรายได้ระยะสั้นได้ นอกจากนี้แล้วเกษตรกรสวนทุเรียนที่มีประสบการณ์สามารถนำทุเรียนที่ล้นตลาดไปแปรรูปแทนที่จะขายในรูปแบบผลไม้สดเพียงอย่างเดียวเป็นการเพิ่มอายุการเก็บรักษาสินค้า

 

ที่มา : https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/04/29/Thorny-issue-Malaysian-durian-industry-hit-by-demand-slump-and-manpower-shortage-due-to-COVID-19 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?