TH EN
A A A

มะกันกังวลเนื้อสัตว์ขาดแคลน ผู้เชี่ยวชาญชี้เพียงพอ-แต่โรงงานต้องไม่ปิดยาว

1 May 2563   

               ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ต้องปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการทำความสะอาดและดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งส่งผลทำให้กระบวนการผลิตล่าช้า เช่นโรงงานของเครือ Smithfield และ Tyson Foods ที่จำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราว คาดการณ์ปัญหาขาดแคลนเนื้อสัตว์ในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จึงมีความเป็นไปได้สูง โดยมีข้อมูลสนับสนุนคาดการณ์ข้างต้น เช่นปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในประเทศที่ลดลงถึง 25% หรือข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐฯ เห็นควรให้เริ่มมีการสำรองเบคอนบางส่วนนับตั้งแต่ปริมาณเนื้อสุกรแช่แข็งของเดือนที่แล้วพบว่าลดลงถึง 4% เหลือเพียง 282 ล้านกิโลกรัม นอกจากนี้แล้วการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเนื้อสัตว์ไปสู่ร้านจำหน่ายปลีกท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ ปริมาณสำรองเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น เนื้อโค และเนื้อไก่ ลดลงเพียงเล็กน้อยและยังคงเพียงพอต่อการบริโภค
                ผู้ชำนาญด้านการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ท่านหนึ่งให้ทรรศนะว่า การขาดแคลนเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคในขณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ และคาดว่าจะไม่ลุกลามจนถึงขั้นเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหาร ตัวอย่างสถานการณ์เช่น ปริมาณสำรองเนื้อโคและสุกรแช่แข็งในนครชิคาโกยังคงมีเพียงพอ มีเฉพาะช่วงต้นของการระบาดที่ประชาชนกักตุนสินค้าอย่างมากในช่วงสั้นๆ จนสินค้าเฉพาะส่วนที่จำหน่ายหน้าร้านไม่เพียงพอ หรือในซานดิเอโก ที่ขณะนี้กำลังจัดหาสถานที่เก็บรักษาสินค้าสัตว์น้ำที่ล้นสต็อกเพิ่มเติม เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ตามปกติ รวมทั้งมีปริมาณสำรองเนื้อสัตว์จากร้านอาหารที่ปิดทำการชั่วคราว แต่ทั้งนี้ หากภาคอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ปิดทำการในระยะยาว ก็อาจส่งผลต่อการขาดแคลนเนื้อสัตว์เพื่อบริโภคได้
 

ที่มา : NBCNews สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?