TH EN
A A A

สหรัฐฯ ประกาศสั่งปิดโรงงานผลิตเนื้อ เหตุพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19

20 April 2563    64

                เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ประกาศสั่งปิดโรงงานผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่รัฐเซาท์ดาโกตาชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด พร้อมดำเนินการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ หลังได้รับการยืนยันพบเจ้าหน้าที่ภายในโรงงานดังกล่าวติดเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 293 ราย จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 3,700 ราย โดยโรงงานดังกล่าวในปัจจุบันรับซื้อสุกรจากเกษตรกรมากกว่า 550 ครอบครัว มีกำลังการผลิตถึงร้อยละ 4-5 ของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรทั้งประเทศ
                ทั้งนี้ จากการปิดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรรายใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างไม่มีกำหนด มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสินค้าเนื้อสุกรขาดตลาดในอนาคต ซึ่งเป็นการซ้ำเติมผลกระทบที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อไก่ และเนื้อวัวของสหรัฐฯ ได้ประกาศปิดโรงงานไปก่อนหน้านี้เนื่องจากพบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งอาจยิ่งทำให้กำลังการผลิตสินค้าโปรตีนในประเทศลดลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ของสหรัฐฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอันดับแรก เพราะไม่มีช่องทางกระจายสินค้าปศุสัตว์ และอาจกระทบต่อภาคธุรกิจอื่น อย่าง ธุรกิจอาหารสัตว์ ตามมาอีกด้วย

 

ที่มา : https:// www.pigprogress.net  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?