TH EN
A A A

อินเดียคาดอินโดนีเซียเปิดกว้างนำเข้าน้ำตาล ทันแก้ปัญหาความต้องการในประเทศลด

20 April 2563   

                แหล่งข่าวจากสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (Indian Sugar Mills Association: ISMA) เปิดเผยว่าอินโดนีเซียกำลังเปิดตลาดรับน้ำตาลที่นำเข้าจากอินเดียมากขึ้น โดยรวมไปถึงการลดอัตราภาษีนำเข้าให้กับน้ำตาลจากอินเดียด้วย (เช่นเดียวกับที่ให้แก่ไทยและออสเตรเลีย) ซึ่งจะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมน้ำตาลในอินเดีย
                มาตรการแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในอินเดียโดยการล็อคดาวน์นั้นไม่เพียงจำกัดการออกจากเคหสถานของประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปิดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสม เช่นขนมหวานและเครื่องดื่มต่าง ๆ จำหน่ายได้น้อยลง อุตสาหกรรมน้ำตาลจึงได้รับผลตามมาสำหรับตลาดในประเทศ แต่ในตลาดส่งออกที่พบกับภาวะราคาน้ำตาลตกต่ำมาก่อนหน้านี้กลับฟื้นตัวดีขึ้นสำหรับอินเดีย จากการอ่อนค่าลงของค่าเงินรูปี และการจัดสรรโควต้าน้ำตาลใหม่ของรัฐบาลที่ทำให้การส่งออกทำได้มากขึ้น โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ที่ปกติแล้วนำเข้าน้ำตาลจากไทยถึง 80-85% แต่มีการคาดการณ์ว่าน้ำตาลจากไทยจะลดลงอย่างมากซึ่งจะทำให้อุปสงค์น้ำตาลหันไปหาอินเดียมากขึ้น การส่งออกจึงเป็นส่วนชดเชยสำคัญที่จะช่วยพยุงอุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดียในช่วงเวลานี้
                ทั้งนี้อุตสาหกรรมน้ำตาลในอินเดียเองก็ปรับลดการผลิตลงในหลายรัฐด้วยเมื่อเทียบกับปี 2562

 

ที่มา : https://economictimes.indiatimes.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?