TH EN
A A A

USDA ยืนยันพบ ไข้หวัดนก H7N3 ในไก่งวงรัฐเซาท์แคโรไลนา

20 April 2563   

                ฝูงไก่งวงเพื่อการค้าในเขตเทศมณฑลเชสเตอร์ฟิลด์ รัฐเซาท์แคโรไลนา ตรวจพบไข้หวัดนก H7N3 สายพันธุ์รุนแรง โดยหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ (APHIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยืนยันการตรวจพบครั้งแรกในวันที่ 9 เมษายน 2563 และพบว่าเป็นการกลายพันธุ์จากไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรงที่เคยพบในสัตว์ปีกพื้นที่นี้เมื่อไม่นาน โดยยังไม่พบรายงานการติดต่อสู่คนและยังไม่ถือเป็นข้อกังวลทางสาธารณสุข ซึ่ง USDA จะรายงานการตรวจพบนี้ต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รวมถึงประเทศคู่ค้าต่อไป
                ฟาร์มตกอยู่ภายใต้การกักกันทันที หลังจากที่ไก่งวงในฝูงตรวจพบเชื้อและพบสถิติการตายสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการกำจัดสัตว์ปีกในฟาร์มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยไก่งวงจากฝูงที่ตรวจพบไวรัสนี้จะไม่เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหาร และขณะนี้ทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐกำลังควบคุมการระบาดและตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียง
                ขณะนี้เจ้าของนกที่เลี้ยงเพื่อการค้า หรือเลี้ยงเพื่อความสวยงามกำลังถูกกระตุ้นให้ดำเนินการด้านระบบความปลอดภัยชีวภาพ (Biosecurity) และป้องกันการสัมผัสระหว่างนกที่เลี้ยงกับนกป่าเพื่อไม่ให้โรคระบาดติดต่อกับสัตว์ที่ปีกที่เลี้ยงไว้ และหากพบนกป่วย หรือนกที่ตายผิดปกติควรต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลกลาง หรือผ่านหน่วยงานด้านสุขอนามัยสัตว์ของรัฐ หรือโทรรายงาน USDA

 

ที่มา : Thepoultrysite  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?