TH EN
A A A

จีนพบ Salmonella ระบาดผ่านอาหารที่สั่งออนไลน์

13 April 2563   

                สำนักงานควบคุมโรคนครเซินเจิ้น เผยรายงานผลการสอบสวนโรคในอุบัติการณ์เชื้อ Salmonella ระบาดช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2018  ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษถึง 10 ราย ที่ไม่ได้รู้จัก มีความสัมพันธ์หรืออยู่ร่วมกัน แต่มีประวัติสั่งอาหารเมนูขาไก่จากร้านอาหารที่จำหน่ายออนไลน์และมีบริการส่งถึงที่
                การสอบประวัติดำเนินการโดยเก็บตัวอย่างเชื้อจากผู้ป่วยและร้านอาหาร ตลอดจนวิเคราะห์พันธุกรรมของเชื้อที่พบ ยืนยันว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีประวัติสั่งอาหารออนไลน์จากร้านอาหารแห่งเดียวในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีข้อสังเกตว่าอาหารดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ผลิตสำเร็จจนถึงบริโภคนานกว่า 2 ชั่วโมง ในสภาพการเก็บที่อุณหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นปัจจัยเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณเชื้อก่อโรค Salmonella enterica ที่พบว่าตัวอย่างทั้งในผู้ป่วยและอาหารมีพันธุกรรมใกล้เคียงกัน
                คณะผู้วิจัยสรุปรายงานว่า เหตุระบาดดังกล่าวถือเป็นอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อจากอาหารในรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีต ซึ่งมักพบว่าผู้ติดเชื้อร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน แต่การแพร่กระจายเชื้อจากร้านอาหารที่มีบริการสั่งสินค้าออนไลน์และบริการส่งถึงที่ในครั้งนี้ ทำให้ผู้คนที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพื้นที่บริเวณกว้างได้รับเชื้อ และเชื่อว่าอาจมีผู้ป่วยมากกว่าจำนวนที่ได้รับรายงานด้วย สำนักงานฯ จึงเห็นควรใช้ประโยชน์แนวทางระบาดที่พบในการสอบสวนโรค รวมทั้งแนะนำให้ธุรกิจที่มีบริการสั่งอาหารออนไลน์และส่งสินค้าควรปรับปรุงกระบวนการจัดการ รวมทั้งเก็บข้อมูลทั้งในส่วนของอาหาร และผู้สั่งซื้อ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อก่อโรคในอาหาร
                ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/4/19-1446_article

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?