TH EN
A A A

อินเดียยก Peace Clause ขอเพิ่มอุดหนุนราคาข้าวในประเทศ

7 April 2563    46

                การอุดหนุนราคาให้กับผู้ผลิตภายในประเทศโดยรัฐบาลเป็นสิ่งที่อาจบิดเบือนกลไกการค้าสากล ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) จึงมุ่งลดการแทรกแซงด้วยวิธีการดังกล่าวของรัฐบาลประเทศสมาชิก แต่ทั้งนี้ การแทรกแซงหรืออุดหนุนในสถานการณ์สำคัญเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารก็อาจมีความจำเป็น
                ก่อนหน้านี้ WTO ได้มีบทบัญญัติ “Peace Clause” ที่ปกป้องการใช้มาตรการการอุดหนุน ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และยังไม่มีประเทศสมาชิกของ WTO รายใดที่ร้องขอการนำมาตรการ Peace Clause กลับมาใช้ จนกระทั่งล่าสุดอินเดียรายงานต่อ WTO ว่า ฤดูการผลิต 2018-2019 ที่ผ่านมา รัฐบาลประสงค์จะใช้งบประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการอุดหนุนราคาข้าวที่มีมูลค่าทั้งหมด 43.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินกว่าเพดานการอุดหนุนที่ยอมรับได้ที่ 10% โดยการซื้อข้าวในท้องตลาดเข้าโครงการคลังสาธารณะเพื่อแจกจ่ายในราคาที่เข้าถึงได้ให้กับประชากรกลุ่มรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยทางการอินเดียหวังว่าจะได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก WTO พร้อมยืนยันว่าการใช้มาตรการอุดหนุนเพิ่มเติมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าหรือความมั่นคงทางอาหารระหว่างประเทศ เพราะคลังอาหารของอินเดียจะไม่นำผลิตผลส่งออกมาขายแข่งในตลาดโลก โดยทางอินเดียมีความมั่นใจว่าจะไม่มีประเทศสมาชิก WTO ขอยกการใช้มาตรการข้างต้นเป็นกรณีพิพาท
                ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการเกษตรของ WTO และหากได้รับความเห็นชอบจะทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศแรกที่ได้ใช้ข้อยกเว้น Peace Clause

 

ที่มา : สำนักข่าวอินเดียไทม์ส สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?