TH EN
A A A

ปาปัวนิวกินี ยืนยันพบ ASF ครั้งแรก ยังสืบไม่พบที่มา

3 April 2563   

                เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ของปาปัวนิวกินี ได้ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาถึงการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  โดยได้รับการยืนยันการระบาดอย่างเป็นทางการจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เป็นที่เรียบร้อย นับเป็นประเทศแรก
                ในภูมิภาคโอเชียเนียที่มีการระบาด การระบาดของโรคนี้พบในตอนกลางของปาปัวนิวกินีในพื้นที่เลี้ยงสุกรแบบปล่อยตามธรรมชาติ ณ หมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดเซาเทิร์นไฮแลนดส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์จึงได้ประกาศให้จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียงคือ Enga และ Hela เป็นพื้นที่โรคระบาด พร้อมทั้งสั่งยุติการเคลื่อนย้ายสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าหรือออกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว
                ขณะนี้ทางการฯ ยังคงไม่สามารถยืนยันช่องทางการแพร่ระบาดเข้าสู่ปาปัวนิวกินี แต่การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง อาจเป็นไปได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุกรตายหมู่ช่วงปลายปี 2562 ในเมือง Mendi และสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันในอีกหลายพื้นที ทั้งนี้ ข้อมูลจากรัฐบาลออสเตรเลียและ OIE ยืนยันพบสุกร 700 ตัวมีความเสี่ยง 500 ตัวที่เป็นพาหะของโรคเเละตาย 396 ตัว

Is this article useful?