TH EN
A A A

บัลแกเรีย สั่งกำจัดสุกร 24,000 ตัว เหตุโรค ASF ระบาดรุนแรง

13 January 2563   

                ภาครัฐบัลแกเรีย สั่งดำเนินการกำจัดสุกรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) เพิ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้ พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างรุนแรงในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ และได้สั่งกำจัดสุกรแล้วจำนวน 130,000 ตัว
                หน่วยงานภาครัฐบัลแกเรีย แจ้งพบฟาร์มสุกรติดโรค ASF จำนวน 3 แห่ง โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 พบฟาร์มสุกรที่อยู่ใกล้เมือง Nikola Kozlevo ทางตอนเหนือของจังหวัด Shumen ซึ่งเป็นฟาร์มใหญ่อันดับ 9 ของบัลแกเรีย มีการแพร่ระบาดของโรค ASF และพบสุกรติดเชื้อจากโรคดังกล่าวจำนวน 64 ตัว เจ้าหน้าภาครัฐได้ดำเนินการกำจัดสุกรภายในฟาร์มดังกล่าวจำนวน 24,000 ตัวทั้งหมด และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบฟาร์มสุกรขนาดเล็ก 2 แห่ง อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเดียวกัน ใกล้กับเมือง Byal Bryag มีการแพร่ระบาดของโรค ASF โดยฟาร์มสุกรแห่งแรกเลี้ยงสุกรจำนวน 153 ตัว ติดเชื้อโรค ASF ตายจำนวน 2 ตัว และฟาร์มสุกรแห่งที่ 2 เลี้ยงสุกร 22 ตัว ตายจากโรคดังกล่าว 1 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าภาครัฐจีงสั่งดำเนินการกำจัดสุกรภายในฟาร์มดังกล่าวทั้งหมด
                ทั้งนี้ ภาครัฐบัลแกเรียได้ดำเนินการรายงานพบการแพร่ระบาดของโรค ASF ภายในจังหวัด Shumen ไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) แล้ว

 

ที่มา : https://www.pigprogress.net/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?