TH EN
A A A

จีนเปลี่ยนวิถีชีวิตเริ่มค่านิยมอาหารแช่แข็ง

30 August 2562   

                ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของจีนกล่าวว่า ความต้องการอาหารแช่แข็งของผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเมืองรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมีความกดดันในการทำงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอัตราการเติบโตของอาหารแช่แข็งที่ทำจากข้าวและแป้ง อาทิ เกี๊ยว ลูกข้าวเหนียว และพุดดิ้งข้าวแบบดั้งเดิมของจีน รวมถึงวัตถุดิบหม้อไฟ และอาหารแช่แข็งที่ทำจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา และผัก จะมีการเติบโตมากขึ้น
                ด้วยลักษณะนิสัยชอบเก็บตัวของคนจีนในปัจจุบัน บริการส่งอาหารที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบายเป็นตัวเลือกหนึ่งของกลุ่มผู้บริโภคจีนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ ในขณะที่ อาหารแช่แข็งที่มีความหลากหลายและไม่มีวัตถุกันเสียถูกนำมาใช้ประกอบอาหารในบ้านมากกว่า
                ทั้งนี้ สถิติของผู้ให้บริการวิจัยตลาดรายงานว่า อัตราการเติบโตของตลาดอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมปรุงของจีนในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 3.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 ส่วนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตรารายได้จากการจำหน่ายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 57.6% ส่งผลให้ปัจจุบันจีนเป็นตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมบริโภครายใหญ่ลำดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมทานจะสูงถึง 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 ซึ่งจะเพิ่มจากมูลค่าของปี 2562 ถึง 14%
                อนึ่ง บริษัทผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของจีนแห่งหนึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเจียงหนาน ได้ริเริ่มทำการวิจัยและพัฒนาลูกมันแกวเพื่อยืดอายุและช่วยควบคุมให้เสียช้าลง นอกจากนี้ ยังพัฒนาสถานที่แช่แข็งและรถบรรทุกตู้เย็นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยให้นำไปจำหน่ายในเมืองขนาดเล็กและพื้นที่ชนบทได้ โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายได้ถึง 1.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากปี 2561 และมีกำไรสุทธิสูงถึง 59.7 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่า 23% จากปีที่ผ่านมา
                อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจีนได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มคุณภาพของอาหาร เนื่องด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตอาหารแช่แข็งอาจช่วยปรับปรุงรสชาติและเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ รวมถึงคาดหวังว่าในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ ระบบโลจิสติกส์แบบ Cold chain ของจีนที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ดี รวมถึงวิธีการขนส่งที่ไม่แข็งแรงพอยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งของจีนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนทางด้านโลจิสติกส์แบบ Cold chain ที่มากขึ้นจะสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพร้อมทานได้รวดเร็วขึ้น

 

ที่มา : www.ecns.cn สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?