TH EN
A A A

มกอช.-เกษตร LA จัดสัมมนาแบไต๋กลยุทธ์ผู้ผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร-และกฎหมายด่านสหรัฐอเมริกา

14 August 2562   

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ร่วมมือกับ "การท่าเรือนครลอสแองเจลิส" (Port of Los Angeles) "สำนักงานศุลกากรและปกป้องชายแดนสหรัฐฯ" (U.S.Customs and Border Protection) และ "สมาคมผู้ประกอบการผู้แทนส่งออกสินค้าลอสแองเจลิส" (Customs  Brokers and Freight Forwarders Association) เตรียมจัดการสัมมนา "ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ)"  ซึ่งถือเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบียบ และพิธีการปฏิบัติ ณ ด่านท่าเรือลอสแองเจลิสและลองบีช ที่เป็นด่านนำเข้าสินค้าไทยเข้าสู่สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ สุขุมวิท (อโศก)

                โครงการสัมมนาดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือภายใต้แผนกลยุทธ์ Trade Connect Program ของการท่าเรือนครลอสแองเจลิส ที่ต้องการผลักดันให้เกิดการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนอุปสรรคทางการค้าในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยลดเวลา ต้นทุน และความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยอาหาร การจดทะเบียน หรือพิธีการศุลกากร และประเทศไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายแห่งแรกของโลกที่การท่าเรือนครลอสแองเจลิสได้ให้ความสำคัญและยินดีให้ความร่วมมือในการเข้ามาจัดสัมมนา Outreach Seminar อย่างเป็นทางการ โดยจัดการสัมมนาและอภิปรายกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษ

     กำหนดการสัมมนา ดาวน์โหลดได้ที่: https://bit.ly/2YMCHAg (หากต้องการฉบับภาษาอังกฤษ โปรดติดต่อที่อีเมล์เจ้าหน้าที่กลุ่ม us.acfs (@) gmail.com)

     กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดสัมมนา ประกอบด้วย

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้ประกอบการส่งออก โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ไปยังสหรัฐอเมริกา

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิปปิ้ง ผู้แทนผู้ส่งออก (Customs Broker) ผู้ประสานงานผู้นำเข้า ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ Consignee ในการรับสินค้าเข้าสู่สหรัฐอเมริกา

- ผู้ประกอบการ SME และ PPP ที่ต้องการยกระดับการผลิตและขยายการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ

- ผู้ประสานงานของสมาคมธุรกิจและผู้ประกอบการภาคเอกชน

- ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานระบบคุณภาพ และประสานงานต่างประเทศ

- ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานระบบคุณภาพ การจดทะเบียน และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

- เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการผลิต แปรรูป สุ่มตรวจ ทวนสอบ และตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก

- ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

     สมัครเข้าร่วมการสัมมนา https://forms.gle/H1Xq5LnqwFFrsVjV8 หรือสแกน QR Code ในป้ายโฆษณา กำหนดการประกาศผลรายชื่อและรายชื่อสำรอง ทางเว็บไซต์ มกอช. เบื้องต้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

    แผนที่สถานที่จัดงาน https://goo.gl/maps/ihjvs9J3piagVMgG7 การเดินทาง: BTS อโศก, MRT สุขุมวิท

    รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่อีเมล์กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 (อเมริกา-แอฟริกา)

กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ us.acfs (@) gmail.com หรือ โทร. 0 2561 2277 ต่อ 1326 (คุณสิทธา) หรือ 1320 (คุณวรพงศ์)

Photo Albums

Is this article useful?