TH EN
A A A

จีนนำเข้าสต็อกหมูสำรองในประเทศเพิ่ม

6 August 2562   

                กรมศุลกากรจีนรายงานว่า หลังจากโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF: African swine fever) ระบาดอย่างหนักส่งผลให้อุตสาหกรรมสุกรเสียหาย ผลผลิตลดลง และราคาเนื้อสุกรในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จีนต้องนำเข้าเนื้อสุกรเพื่อเป็นปริมาณสำรองไว้บริโภคภายในประเทศ โดยสถิติในเดือนมิถุนายน 2562 จีนนำเข้าเนื้อสุกรปริมาณ 160,467 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปี 2561 ถึงร้อยละ 62.8 และปริมาณการนำเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น 818,703 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.3
                ทั้งนี้ ราคาขายส่งเนื้อสุกรเฉลี่ยของจีนในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม 2562 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปี 2561 ถึงร้อยละ 36.4 เป็น 23.76 หยวน (3.45 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัม ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ส่วนราคาขายปลีกเนื้อสุกรได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น 27.29 หยวนต่อกิโลกรัม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แต่ทั้งนี้ ผลผลิตเนื้อสุกรครึ่งปีแรกลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ คิดเป็นร้อยละ 5.5 เหลือเพียง 24.7 ล้านตัน จากการควบคุมโรคระบาดในประเทศที่เข้มงวด

 

ที่มา : thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?