TH EN
A A A

เวียดนามดักจับ กุ้งเครย์ฟิชเถื่อน

13 June 2562    111

                เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐของเวียดนาม รายงานได้ดำเนินการจับผู้กระทำผิดแอบลักลอบนำเข้ากุ้งเครย์ฟิชปริมาณกว่า 50 กิโลกรัม และมีการขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งผู้กระทำผิดดังกล่าวแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าตนได้รับกุ้งเครย์ฟิชมาจากด่านชายแดนฮู๋หงี่ (Hữu Nghị) จังหวัดหลางเซิน (Lạng Sơn) และได้รับค่าจ่ายในการขนส่งเป็นจำนวนเงิน 100,000 ด่ง (4.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อขนส่งกุ้งดังกล่าวไปยังจังหวัดบั๊กนิญ (Bắc Ninh)
                นอกจากนี้ สื่อเวียดนามยังได้รายงานการพบการลักลอบนำเข้ากุ้งเครย์ฟิชสีแดง รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายในการจำหน่ายเป็นอาหารในเวียดนามเป็นจำนวนมาก โดยกุ้งดังกล่าวนับว่าเป็นสายพันธุ์รุกราน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากเป็นศัตรูข้าวที่สำคัญ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทได้สั่งให้หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างเข้มงวด

 

ที่มา : vietnamnews.vn สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?