TH EN
A A A

แคนาดากังวลหนัก หลังจีนเพิ่มมาตรการเนื้อสัตว์นำเข้า

11 June 2562   

                หลังจากจีนขยายมาตรการระงับสินค้าคาโนลาจากแคนาดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมถึงการสั่งระงับนำเข้าเนื้อสุกรจากโรงงานผลิตเนื้อสุกร 2 แห่งในแคนาดาเป็นการชั่วคราว โดยอ้างว่าใบอนุญาตนำเข้าสินค้าไม่ถูกต้อง ล่าสุดจีนเตรียมเพิ่มมาตรการตรวจสอบเนื้อสุกรที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) และการลักลอบส่งออก
                กระทรวงเกษตรแคนาดารายงานว่า กรมศุลกากรจีนเตรียมตรวจสอบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่นำเข้าจากแคนาดา โดยจะมีการตรวจสินค้าแบบ 100% ในบางกรณี ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของแคนาดามีความกังวลต่อสถานการณ์การค้าและการส่งออก
                สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสามสำหรับการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของแคนาดา สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 160.5 ล้านดอลลาร์แคนาดา และในปัจจุบันจีนยังก้าวเป็นตลาดอันดับสามสำหรับการส่งออกเนื้อวัวและเนื้อลูกวัวจากแคนาดาด้วย
                ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตเนื้อสุกรและกระทรวงเกษตรแคนาดาได้สนับสนุนให้ผู้ผลิตเนื้อสุกรเพิ่มการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนในการส่งออก รวมถึงเน้นย้ำความสำคัญของการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการส่งออกที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการกำกับดูแลของภาครัฐ
                อนึ่ง การส่งออกเนื้อวัวของบราซิลไปยังจีนในขณะนี้ได้ถูกระงับเป็นการชั่วคราวเช่นกัน เนื่องจากพบโรควัวบ้าที่มีลักษณะผิดปกติ

 

ที่มา : www.reuters.com สรุปโดย : มกอช. (11/06/2562)

Is this article useful?