TH EN
A A A

เวียดนาม ส่งออกปลาสวายจีน – มะกันลด ฟากตลาด EU เติบโตดี

23 May 2562   
                เวียดนาม รายงานปริมาณการส่งออกปลาสวายไปยังประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ ได้แก่ จีน และสหรัฐฯ มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในช่วงเดือน มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่าการส่งออกปลาดังกล่าวไปจีนและฮ่องกงมีมูลค่ารวมเพียง 39.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.9 และส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ในขณะเดียวกันการส่งออกปลาสวายไปยังสภาพยุโรปกลับมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 มีมูลค่าการส่งออกปลาสวาย 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 42 และแถบอาเซียนในช่วงไตรมาสแรกของปีมีการส่งออกปลาสวายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของเวียดนาม เผยตลาดต่างประเทศเรียกร้องให้เวียดนามเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า
                ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดอานซาง และโด่งท้าป เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสวาย สำหรับการส่งออกและแปรรูป ซึ่งในจังหวัดอานซางมีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลากว่า 1,300 – 1,400 เฮกตาร์ สามารถผลิตปลาดังกล่าวได้ถึง 380,000 – 400,000 ตัน โดยภาคอุตสาหกรรมส่งออกปลาสวายได้ตั้งเป้าส่งออกปลาดังกล่าวอยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562
 
 
ที่มา : vietnamnews.vn สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?