TH EN
A A A

ไทยเปิดตลาดมังคุดไต้หวันสำเร็จ คาดล็อตแรกมูลค่ากว่า10ล้านบาท

21 May 2562   
                ก่อนหน้าตั้งแต่ปี 2546 สำนักงานกักกันและตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ไต้หวัน ได้ออกประกาศห้ามนำเข้ามังคุดจากประเทศไทยเพื่อจำหน่ายสู่ไต้หวัน เนื่องด้วยความกังวลเกี่ยวกับมังคุดเป็นแหล่งอาศัยของแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวันจาก 4 ชนิด ได้แก่ Bactrocera carambolae, B. papaya, B. cerrcta และ B. zonata ส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกมังคุดไปยังไต้หวันได้เป็นเวลากว่า 15 ปี
                จากการวิจัยและทดลองโดย กรมวิชาการเกษตร พร้อมกับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืชไต้หวัน ส่งผลให้ในที่สุดไต้หวันอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกมังคุดไปยังไต้หวัน โดยต้องผ่านกรรมวิธีการอบไอน้ำปรับความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 58 นาที ก่อนการส่งออก ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ได้
                ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรคาดการณ์ว่าการส่งออกมังคุดในล็อตแรกจะเริ่มต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 และจะมีปริมาณการนำเข้าจากไต้หวันมากกว่า 65 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท
                นอกจากนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งออกมังคุดสดไปยังไต้หวัน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 02-9406770 ต่อ 141, 142
 
 
ที่มา : www.isranews.org  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?