TH EN
A A A

เวียดนาม – ช็อก โรค ASF ระบาดรุนแรง สั่งกำจัดสุกรแล้วกว่าล้านตัว

21 May 2562   
                เวียดนาม เผยพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) ภายในประเทศอย่างรุนแรง หน่วยงานภาครัฐสั่งดำเนินการกำจัดสุกรแล้วกว่า 1.2 ล้านตัว
                โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เวียดนามรายงานยืนยันพบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกันระบาดภายในฟาร์มสุกร 29 จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นจำนวนหลายแห่งมีการดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวอย่างล่าช้า และไม่สามารถกำจัดสุกรติดเชื้อได้ทันที ส่งผลให้โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้มีการเรียกร้องให้เวียดนามประกาศภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากโรคดังกล่าวมีการแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น
 
ที่มา : www.techtimes.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?