TH EN
A A A

เกาหลีใต้ คาดราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1 May 2562   
                องค์กรการค้าเกษตรกรรม และการประมงเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) รายงานข้อมูลการค้าเนื้อสุกรภายในประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่าเนื้อสุกรในประเทศมีราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 17 โดยมีราคาอยู่ที่ 4,571 วอน/กิโลกรัม จากเดือนก่อนที่มีราคาอยู่ที่ 3,906 วอน/กิโลกรัม โดยเฉพาะเนื้อสุกรส่วนหน้าท้องที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ด้วยสถิติราคาสูงสุดถึง 18,546 วอน/กิโลกรัม
                ทั้งนี้ เกาหลีใต้ คาดการณ์ราคาเนื้อสุกรอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรนำเข้า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) ในประเทศจีน
 
 
ที่มา : http://world.kbs.co.kr สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?