TH EN
A A A

ญี่ปุ่น สั่งกำจัดสุกรกว่า 7 หมื่นตัว เหตุโรค CSF ระบาด

30 April 2562   
                ญี่ปุ่น รายงานพบโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever : CSF) แพร่ระบาดที่จังหวัดกิฟุของญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นสั่งดำเนินการฆ่าเชื้อฟาร์มสุกร พร้อมสั่งกำจัดสุกรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอหิวาต์สุกร จำนวนกว่า 75,554 ตัว จากฟาร์มสุกร 27 แห่ง ซึ่งใขณะเดียวกัน ล่าสุดพบโรคอหิวาต์สุกรกำลังแพร่ระบาดไปยังสุกรป่าในแถบจังหวัดดังกล่าว โดยพบสุกรป่าติดเชื้อโรคอหิวาต์สุกร 506 ตัว และตายจากโรคดังกล่าวแล้ว 134 ตัว
                ทั้งนี้ ญี่ปุ่น ประกาศเตรียมใช้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์สุกรด้วยวิธีการให้วัคซีนแบบหยอดกับสุกรป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการนำอาหารผสมวัคซีนวางไว้ทั่วพื้นที่กว่า 900 แห่ง พร้อมมีกล้องบันทึกการบริโภคอาหารและพฤติกรรมของสุกรป่า เพื่อตรวจสอบยืนยันและของการให้วัคซีน
 
 
ที่มา : www.pigprogress.net  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?