TH EN
A A A

บราซิลส่งออกไก่อินทรีย์

30 November 2550   

              Korin เป็นบริษัทแห่งแรกในเซาเปาโลที่ส่งออกไก่อินทรีย์ ซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารอินทรีย์ที่ไม่มีการใช้สารปฏิชีวนะ ฮอร์โมน และสารเร่งการเจริญเติบโตตามระเบียบสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ของสากลผลผลิตบางส่วนเพียงเล็กน้อยที่มีการจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ  ผลผลิตส่วนใหญ่เน้นส่งออกไปฝรั่งเศส เยอรมัน  ญี่ปุ่น และหสหรัฐฯ

ที่มา  : Worldpoultry

Is this article useful?