TH EN
A A A

สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

11 April 2562   
                เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ประกาศเตรียมสั่งห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oils: PHOs) แล้ว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ แคนาดา และไทย
                โดยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เริ่มกำหนดปริมาณการใช้ PHOs ในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ส่งผลให้ปริมาณการใช้ PHOs ในภาคอุตสาหกรรมสิงคโปร์ลดลงกว่าครึ่ง และทำให้สถิติปริมาณการได้รับ PHOs จากการบริโภคอาหารมากถึง 2 กรัม/วันในปี 2553 ลดลงจนพบปริมาณการได้รับ PHOs เพียง 1 กรัม/วัน ในปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการเปิดตัวโครงการ REPLACE เพื่อแนะนำขั้นตอน สำหรับการกำจัด PHOs ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก พร้อมคาดการณ์โครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จภายในปี 2566
 
 
ที่มา : www.newfoodmagazine.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?