TH EN
A A A

ฮ่องกงระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเดนมาร์ก เหตุหวั่นปนเปื้อนเชื้อหวัดนก

26 March 2562   
                ศูนย์ความปลอดภัยอาหาร (CFS) ภายใต้สำนักงานสุขลักษณะสิ่งแวดล้อมและอาหารฮ่องกง ได้ตัดสินใจระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์รวมไปถึงไข่สด จากเมืองมิดเดลฟาสของเดนมาร์กโดยมีผลทันที หลังจากได้รับคำแจ้งเตือนจาก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรงH7 ในเมืองมิดเดลฟาส โดยในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าเนื้อไก่แช่แข็งกว่า 1,340 ตัน และไข่ไก่สดกว่า 1.56 ล้านฟองจากเดนมาร์ก
                การระบาดในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในเดนมาร์ก ในเดือนกรกฎาคม 2559 องค์กร CFS ได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์รวมไปถึงไข่สด จากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรงH7N7 ที่พบในเมืองเบรนเดอรับ และในเดือนพฤศจิกายน ในปี 2561 ที่ผ่านมา CFS ได้ยกระดับการระงับการนำเข้าของสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ จากเมืองมิดเดลฟาส นอร์ดฟิน และอัลบอร์ก ของเดนมาร์กหลังการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
                ไม่เพียงแต่ในกรณีนี้ CFS ยังได้ให้ข้อมูลว่า ชีสนมสดวาเลนเซ่ที่ผลิตในเมืองวาเลนเซ่ของประเทศฝรั่งเศส อาจมีการปนเปื้อนสารพิษชิกาจากเชื้ออีโคไล และอยู่ระหว่างการเรียกคืนสินค้าจากฝรั่งเศส
 
 
ที่มา : www.globalmeatnews.com  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?