TH EN
A A A

เวียดนามรายงานอหิวาต์สุกรระบาด จีนเผยพบลงใต้ถึงกวางสีแล้ว

22 February 2562   
                ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ทางการจีนได้มีการยืนยันถึงการระบาดเป็นครั้งแรกของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกันในเขตปกครองตนเองกวางสี ในขณะที่เวียดนามยืนยันว่ามีการระบาดถึง 3 จุดในประเทศ
                การระบาดเกิดขึ้นในเมืองเป๋ยไห่ในเขตการปกครองตนเองกวางสี ซึ่งได้กำจัดสุกร 924 ใน 23,555 ตัว จากพื้นที่เพาะเลี้ยง 2 แห่ง นอกจากนี้ทางการจีนยืนยันว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการระบาดมากกว่า 100 ครั้ง ตั้งแต่การตรวจพบการระบาดของอหิวาต์สุกรอัฟริกันเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นโรคในสุกรที่ยังคงไม่มีวิธีการรักษา แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
                ในขณะนี้ทางการของเวียดนามได้มีการกำจัดสุกรทั้งหมดจากสถานเพาะเลี้ยงในจังหวัดฮึงเอียนและท้ายบิ่ญ ที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงฮานอย ซึ่งการบริโภคเนื้อหมูในเวียดนามมีสัดส่วนกว่า 3 ใน 4 ของปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมด และส่วนใหญ่ของสินค้าสุกรที่ผลิตในเวียดนามจะใช้บริโภคภายในประเทศ
 
ที่มา : www.thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?