TH EN
A A A

ไต้หวัน เข้มป้อง ASF งดใช้อาหารเหลือ – ระงับฟาร์มสุกรฝ่าฝืน

18 February 2562    40

                เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรไต้หวัน (COA) แจ้งเเนวทางดำเนินการมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันเเก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) โดยหลังจากที่ฟาร์มสุกรณ์จำนวน 1,930 แห่ง ถูกพบว่าให้อาหารเหลือเเก่สุกร ซึ่งฟาร์มเหล่านี้ถูกเเจ้งให้ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนเเปลงการจัดการให้อาหารสุกร โดยอาจติดตั้งระบบให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ASF หรือเปลี่ยนเเปลงรูปแบบการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นอาหารที่มีเเหล่งกำเนิดจากพืช แต่พบว่ายังมีฟาร์มสุกรอีกถึง 582 แห่ง ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเข้มงวด ภาครัฐจึงเตรียมการกำหนดมาตรการลงโทษด้วยการปรับเงินเป็นจำนวน 195 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน (6,114 บาท/วัน) และหากยังไม่ปรับปรุงสถานประกอบการภายในวันที่ 31 มี.ค. 62 ภาครัฐจะถูกสั่งให้ระงับกิจการ

 

ที่มา : focustaiwan.tw สรุปโดย : มกอช

Is this article useful?