TH EN
A A A

โคลอมเบียขยับขึ้น Top 4 ผู้ส่งออกกล้วยของโลก

14 February 2562   
                เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมผู้ปลูกกล้วยประเทศโคลอมเบียรายงานว่า ปี 2561 สามารถผลิตกล้วยขนาดกล่อง 20 กิโลกรัมได้ถึง 100.4 ล้านกล่อง คิดเป็นน้ำหนักถึง 2 ล้านตัน ทำให้เป็นประเทศที่มีผลิตผลกล้วยมากที่สุดของกลุ่มประชาคมแอนดีสได้ประมาณ 10 ปีแล้ว โดยประเทศโคลอมเบียได้ดำเนินการปลูกทดแทนและเพิ่มพื้นที่ในการปลูกกล้วย จึงทำให้ผลผลิตในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 2.52% และมีมูลค่าการส่งออกกล้วย 859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1% เปรียบเทียบจากปี 2560 นอกจากนี้ การที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประเทศโคลอมเบียกลายเป็นผู้ส่งออกกล้วยอันดับที่ 4 ของโลก ขึ้นมาจากอันดับที่ 5 ตามหลังเพียงประเทศเอกวาดอร์ คอสตาริกา และกัวเตมาลา
                ทั้งนี้ กล้วยจากโคลอมเบีย 82% ถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ในขณะที่ ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพียง 13%        
 
ที่มา : www.reuters.com สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?