TH EN
A A A

จีนสั่งกำจัดสุกร 9 แสนตัว เหตุโรค ASF ระบาดรุนแรง

21 January 2562   
                เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรของจีน รายงานพบโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดภายในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ โดยภาครัฐเร่งดำเนินการสั่งกำจัดสุกรแล้วกว่า 916,000 ตัว โรคดังกล่าวมีรายงานพบการแพร่ระบาดครั้งแรกแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีนตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้จีนต้องกำจัดสุกรกว่า 700 ล้านตัว โรค ASF ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุกร ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการรักษา โดยการควบคุมโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันที่ดีที่สุด คือ การควบคุมการแพร่ระบาด และกำจัดสุกรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
                ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ของโลก ผลจากการสั่งกำจัดสุกรภายในประเทศเป็นจำนวนมาก รวมถึงการห้ามขนส่งเนื้อสุกรจากจังหวัดที่พบโรคดังกล่าวระบาด และภาครัฐเริ่มเข้มงวดต่อการวางจำหน่ายเนื้อสุกรทั่วประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี 2562 จีนอาจต้องนำเข้าเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 
 
ที่มา : caixinglobal.com  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?