TH EN
A A A

ราคาหมูในตลาดโลกผันผวนเหตุโรค ASF

14 January 2562   

                ในขณะนี้ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ตลาด เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กำลังติดตามการแก้ปัญหาโรคอหิวาต์สุกร (The African Swine Fever: ASF) จีนอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันประเทศจีนถือว่าเป็นผู้ผลิตและบริโภคเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งโรค ASF ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งอุปสงค์ และอุปทานเนื้อสุกรในประเทศและเป็นปัจจัยกำหนดแนวโน้มราคาในการค้าปศุสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมันทั่วโลก โดยนักวิเคราะห์ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าราคาถั่วเหลืองซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในอาหารสัตว์อาจลดลงในทิศทางเดียวกับความต้องการใช้ประโยชน์ โดยจีนได้ทำการฆ่าสุกรเกือบพันตัวเพื่อควบคุมโรค
                อย่างไรก็ตามราคาหมูระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการนำเข้าเนื้อหมูไปยังในเพื่อเติมเต็มอุปทานหมูที่ขาดแคลน โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Food and Agriculture Organization: FAO) ระบุว่าปัจจุบันจีนมีสุกรจำนวน  500 ล้านตัวคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของสุกรทั่วโลก

 

ที่มา : Thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?