TH EN
A A A

NGO โจมตีแคลิฟอร์เนียที่วีโต้การติดฉลากอาหารโคลนนิ่ง

20 November 2550   

             องค์กรผู้บริโภคโจมตีอย่างรุนแรงต่อการที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Arnold Schwarzeneggers วีโต้ร่างกฎหมายติดฉลากอาหารจากสัตว์โคลนนิ่ง
เทคโนโลยีที่เป็นข้อโต้แย้งนี้ดูเหมือนจะได้รับการยอมรับให้ใช้ในการผลิตอาหารของสหรัฐฯ  หลังจากที่มีการประเมินความเสี่ยงโดย USFDA   เมื่อต้นปีนี้  แผนของ USFDA ที่เห็นว่าไม่มีควมจำเป็นต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อและนมที่มาจากสัตว์โคลนนิ่งได้รับการโต้แย้ง  

            ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียปฏิเสธที่จะลงนามในกฎหมายThe California Cloned Food labeling Act  ซึ่งได้นำเสนอโดยวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งในเดือนเมษายนปีนี้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายในระดับมลรัฐและในระดับชาติที่ระบุให้มีการติดฉลาก  ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคโจมตีอย่างรุนแรงโดยระบุว่ากฎหมายมลรัฐที่มีอยู่บังคับใช้เฉพาะเนื้อ แต่ไม่ได้รวมถึงน้ำนม ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์นมเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์โคลนนิ่งชนิดแรกๆ ที่จะวางจำหน่ายในแคลิฟอร์เนีย  และจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของอาหารจากสัตว์โคลนนิ่ง

             การสำรวจของ International Food Informatiom Council (IFIC)  พบว่า 50% ผู้บริโภคอเมริกันมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับการโคลนนิ่ง  ขณะที่ 28% ยังคงเป็นกลาง  การสำรวจของ Consumers Union พบว่า 89% ของชาวอเมริกันต้องการให้อาหารจากการโคลนนิ่งติดฉลาก  ทั้งๆ ที่มีข้อกังวลจากกลุ่มผู้บริโภคและอุตสาหกรรม  เนื้อและน้ำนมจากสัตว์โคลนลิ่งก็กำลังจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสหรัฐฯ

            ในเดือนธันวาคม USFDA จะออกร่างคำแนะนำในการใช้อาหารจากสัตว์โคลนนิ่งในการผลิต  จากการประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ USFDA ระบุว่าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยเทคโนโลยีโคลนนิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในการเกษตรของสหรัฐฯ

ที่มา  :  Foodnavigator

Is this article useful?