TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรแบนกรงแถวไก่ไข่ปี 2555

19 November 2550   

              รัฐบาลสหราชอาณาจักรยืนยันว่าจะห้ามการใช้กรงแถวไก่ไข่ (battery hen cages) ในปี 2555
รัฐมนตรีสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มและอาหารอย่างยั่งยืน ประกาศห้ามใช้กรงแถวไก่ไข่ในการประชุมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและไข่เมื่อเร็วๆนี้ทั้งที่ได้รับการต่อต้านจำนวนมากจากอุตสาหกรรมไข่
              ฟาร์มแห่งหนึ่งระบุว่า คำประกาศนี้หมายความว่าจะต้องมีมาตรการในการยกเลิกกรงแถวสำหรับไก่ 20 ล้านตัวในทุกๆปี  Barren battery cages ถึงกำหนดที่จะต้องถูกยกเลิกทั้งหมดในปี 2555 ภายใต้ระเบียบที่เรียกว่า the  Laying Hen Directive แต่มีคนจำนวนมากในอุตสาหกรรมไข่ และมลรัฐต่างๆเชื่อว่าเห็นการปฏิบัติจริงล่าช้าไปถึง 10 ปี

ที่มา : World poultry

Is this article useful?