TH EN
A A A

บริษัท UK อินเทรนด์เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

28 September 2561   

                ในการประชุมของสมาคมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งยุโรป (European Carton Makers Association : ECMA) ที่จัดขึ้นในประเทศลัตเวีย เมื่อวันที่ 20 ถึง 21 กันยายน 2561 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่มีสาขากว่า 1 พันแห่งในสหราชอาณาจักรได้ประกาศเป้าหมายเลิกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกภายในปี 2566 เนื่องจากพบว่าพลาสติกที่ใช้โดยทั่วไปนั้นนำมารีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 9 เท่านั้น
                บริษัทวางแผนจะเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ไม้ไผ่หรือชูการ์บีต (Sugar Beet) สำหรับอาหารสำเร็จรูปหลายรายการ และจะเลิกใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์ไอศครีมภายใน 2 ปี โดยปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องแช่เย็นนั้นใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์มากที่สุด และล่าสุดในเดือนกันยายน 2561 บริษัทดังกล่าวได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือกล้วยที่บรรจุภัณฑ์โดยไม่ใช้พลาสติก โดยทั้งนี้ ผู้ประกอบการดังกล่าวยังมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกอีก 16,000 ตันที่ต้องหาทางจัดการต่อไป
                ทั้งนี้ บริษัทจะคิดค้นหาวิธีการบรรจุภัณฑ์ใหม่ในแบบที่ไม่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาจำหน่ายในเครือซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัท
         

ที่มา: www.foodnavigator.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?