TH EN
A A A

มาตรการทำสงครามกับโรค ASF ของหลายประเทศ

19 September 2561   
                โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) เป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับผู้เพาะเลี้ยงสุกร แม้พบสุกรติดเชื้อดังกล่าวเพียง 1 ตัว อาจจะต้องกำจัดสุกรทั้งฟาร์ม ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศได้อย่างร้ายแรง ซึ่งขณะนี้ โรค ASF กำลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน โรมาเนีย และมอลโดวา (Moldova) โดยหลายประเทศมีแนวทางการควบคุมโรค ASF ดังนี้
                ในสหราชอาณาจักร กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท (Department for Environment, Food & Rural Affairs)  ซึ่งทำหน้าที่แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการรับมือ ในขณะที่หน่วยงานสุขภาพสัตว์และพืชแห่งสหราชอาณาจักร (Animal and Plant Health Agency : APHA) เตือนถึงอันตรายของการให้อาหารเหลือและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เป็นอาหารแก่สุกร เพราะอาจทำให้สุกรติดเชื้อและเกิดการแพร่กระจายได้
                ในสหรัฐฯ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าเนื้อหมูของสหรัฐฯ ได้รวมตัวกันสืบหาสาเหตุของการระบาดของเชื้อดังกล่าว โดยมองเข้าไปถึงระบบห่วงโซ่อาหารจนถึงการให้อาหารแก่สุกร ที่อาจมีส่วนในการทำให้เชื้อดังกล่าวระบาดข้ามประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าหากเชื้อดังกล่าวเข้ามาในสหรัฐฯ อุตสาหกรรมเนื้อสุกรอาจเกิดความความสูญเสียสูงถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ในปีแรก
                ทั้งนี้ เดนมาร์ก ซึ่งมีเนื้อสุกรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าอุตสาหกรรมสูงถึง 11,000 ล้านโครนเดนมาร์ก (Danish Krone : DKK) คิดเป็น 56,000 ล้านบาทต่อปี หากเชื้อดังกล่าวระบาดเข้ามาในประเทศ เดนมาร์กจะต้องเผชิญความสูญเสียเป็นอย่างมาก ภาคอุตสาหกรรมจึงมีคำแนะนำให้เดนมาร์กเพิ่มโทษกับผู้กระทำผิดที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวเข้ามาในประเทศ และยังมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายให้สร้างรั้วรอบเขตชายแดนโปแลนด์เพื่อป้องกันสุกรไม่ให้ข้ามเขตแดนมาได้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณางบประมาณของเดนมาร์กและโปแลนด์
 
ที่มา: www.globalmeatnews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?