TH EN
A A A

อนาคตเนื้อสัตว์สหรัฐฯยังมีตลาดทางเลือก เหตุญี่ปุ่นรุ่นใหม่บริโภคเนื้อสัตว์เพิ่ม

17 September 2561   

                พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ของคนญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนไป จากเดิมที่ปลาเคยเป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่น แต่คนรุ่นใหม่กลับเริ่มหันมานิยมบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น สหพันธผู้ส่งออกเนื้อสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกา (US Meat Export Federation : USMEF) จึงเห็นว่าเป็นโอกาสทางการค้าที่ดี และเตรียมการที่จะส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังญี่ปุ่นให้ได้มากขึ้น
                ในช่วงที่ผ่านมา เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับหลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ โดยผู้ส่งออกเนื้อสัตว์สหรัฐฯก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ญี่ปุ่นยังคงเป็นพื้นที่จำหน่ายที่มีศักยภาพสำหรับผู้ส่งออกเนื้อสหรัฐฯ โดยในปี 2560 ตลาดเนื้อหมูในญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และปีนี้ยังสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 2
                นอกจากนี้ สหรัฐฯยังตั้งเป้าที่จะส่งออกเนื้อลูกแกะมายังโรงแรมและภัตตาคารระดับสูงในญี่ปุ่นอีกด้วย โดยล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหรัฐฯได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกเนื้อลูกแกะมายังญี่ปุ่นได้ ถึงแม้ว่าตลาดเนื้อลูกแกะในญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง 15,000 เมตริกตันต่อปี ทั้งนี้ แต่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ยังคงเป็นผู้ส่งออกเนื้อลูกแกะรายใหญ่ของญี่ปุ่นอยู่ โดยสหรัฐฯเชื่อว่าเนื้อลูกแกะจากสหรัฐฯอาจทำตลาดในญี่ปุ่นได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณภาพที่ดี
   

ที่มา: www.euromeatnews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?