TH EN
A A A

สตาร์อัพ ปิ๊งไอเดีย นำเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานอวกาศมาใช้ในฟาร์มไก่

13 September 2561   
                ก่อนหน้านี้การชั่งน้ำหนักตัวของไก่ และการติดตามพัฒนาการเจริญเติบโตของไก่ แต่ละตัวต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในโรงเลี้ยง ซึ่งจะไม่สามารถยืนยันน้ำหนัก และพัฒนาการของไก่ทุกตัวได้ ทั้งยังสิ้นเปลืองแรงงาน และเวลาเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ตอัพกำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจสอบน้ำหนักของไก่ได้จากเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อน โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ที่องค์กรนาซ่าใช้สำรวจดาวอังคาร ซึ่งสามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ทั้งจากเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และความชื้น อีกทั้งยังมีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ที่ดัดแปลงมาจากเทคโนโลยียานขับเคลื่อนไร้คนขับที่ใช้ในอวกาศ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถขับเคลื่อน และชาร์จไฟได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ป้องกันการชนสิ่งมีชีวิตภายในโรงเลี้ยงสัตว์ได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย
 
ที่มา: Poultryworld.com สรุปโดย: มกอช.  

Is this article useful?