TH EN
A A A

ผู้ดียันกินไข่ดีมีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างโปรตีนในเด็ก

20 July 2561   
                มีรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับใหม่ในสหราชอาณาจักรยืนยันเกี่ยวกับบทบาทของไข่ในการส่งเสริมการสร้างโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ ให้ได้รับระหว่างการเจริญเติบโตในวัยเด็ก โดยรายงานดังกล่าวได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรับประทานไข่ควบคู่ระหว่างมื้ออาหารว่าจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ป้องกันภาวะแคระแกร็น และเพิ่มปริมาณโปรตีนที่ได้รับจากการบริโภคในเด็ก โดยผลการศึกษาในประเทศเอกวาดอร์ระบุว่าทารกร้อยละ 47 ที่มีความเสี่ยงของภาวะแคระแกร็น และร้อยละ 74 ลดความเสี่ยงที่จะมีภาวะน้ำหนักตัวน้อยเมื่อรับประทานไข่วันละ 1 ฟอง แม้ว่าไข่ 1 ฟองให้พลังงานน้อยกว่า 70 kcal แต่มีโปรตีนที่มีคุณภาพสูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายมนุษย์
                ทั้งนี้นักวิจัยให้ความเห็นว่าเด็กจำเป็นต้องได้รับโภชนาการที่มีความหนาแน่นของสารอาหารสูง และต้องควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจาก ไขมัน และน้ำตาลให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน นอกจากนี้ยังมีสารอาหารอื่นในไข่ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี และการเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก เช่น วิตามินดี ช่วยเสริมสร้างกระดูก และระบบภูมิคุ้มกัน โคลีนช่วยพัฒนากระบวนการรับรู้และพัฒนาการของประสาท และไอโอดีนที่มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของสมอง  
 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. (20/07/2561) 

Is this article useful?