TH EN
A A A

ดูไบยกเครื่องแล็บขยายกำลังการตรวจสารตกค้างผัก-ผลไม้นำเข้า

19 July 2561   

                ห้องปฎิบัติการกลางตรวจสอบสารตกค้างของดูไบ (The Dubai Central Lab : DCL) ได้เปิดตัวอุปกรณ์ตัวใหม่ที่สามารถทดสอบตัวอย่างอาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบผักและผลไม้ที่ถูกนำเข้าได้มากขึ้นถึง 600 ชนิดต่อวัน จากเดิม 260 ชนิดต่อวัน ซึ่งผลการทดสอบจะเป็นการยืนยันว่าอาหารที่นำเข้ามายังดูไบปราศจากยาฆ่าแมลง และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยสารเคมีที่อยู่ในผักและผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศจะถูกตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ที่มา: khaleejtimes.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?