TH EN
A A A

ความหวังใหม่ วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในลูกสุกร

6 July 2561   

                ศูนย์วิจัยเทคนิค VTT (The VTT Technical Research Centre) ของประเทศฟินแลนด์ ได้พัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงของลูกสุกรในระยะหย่านม เนื่องจากในระยะนี้ลูกสุกรเพิ่งเริ่มต้นพัฒนาภูมิคุ้มกันของตนเอง และอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนอาหารจากนมแม่เป็นอาหารแข็งเป็นเหตุให้มีโอกาสได้รับเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้ออีโคไล (E.coli) นำไปสู่โรคท้องร่วง หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งถือว่าปัญหาที่สำคัญและพบได้บ่อยครั้ง โดยการทดลองวัคซีนจะถูกพัฒนาและนำมาใช้ในรูปแบบผสมน้ำดื่ม เนื่องจากว่าวัคซีนสามารถเข้าถึงระบบทางเดินอาหาร และป้องกันได้โดยตรงที่ลำไส้เล็ก ในขณะที่หากใช้วิธีฉีดวัคซีนตัวแอนติบอดี้จะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดและมีโอกาสต้านทานเชื้อโรคได้น้อยกว่า
                อย่างไรก็ตามก่อนที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงได้ วัคซีนจะต้องผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยทั้งนี้การทดสอบในสัตว์ครั้งแรกได้ดำเนินการแล้วในช่วงฤดูร้อนของปี 2561 ในประเทศเบลเยี่ยม และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งนี้การป้องกันโรคท้องร่วงในลูกสุกรหย่านมสามารถป้องกันได้หลายวิธี เช่น ควบคุมการให้อาหารอย่างเข้มงวด การเลี้ยงดูให้ถูกสุขลักษณะ และการใช้วัคซีน โดยส่วนหนึ่งนิยมใช้ยาปฎิชีวนะในการป้องกันโรค ซึ่งในบางครั้งผู้ผลิตอาจนำมาใช้อย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เป็นอีกสาเหตุของการดื้อยา ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 70 ของยาปฏิชีวนะในปัจจุบันถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์

 

ที่มา: newfoodmagazine.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?