TH EN
A A A

วิจัยพบไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่

22 June 2561   

                ทำให้มหาวิทยาลัย University of Hull และมหาวิทยาลัย Brunel University London ของอังกฤษร่วมมือกันวิจัยหาสาเหตุ ที่มีการพบเศษชิ้นส่วนเมล็ดแข็งๆในหอยแมลงภู่ที่จำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในสหราชอาณาจักร โดยได้เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่จากบริเวณอ่าวรอบๆสหราชอาณาจักร 8 แห่งและซูเปอร์มาร์เก็ต 8 แห่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
                งานวิจัยดังกล่าวค้นพบว่า หอยแมลงภู่ที่จับได้ในน่านน้ำของสหราชอาณาจักรปนเปื้อนไมโครพลาสติก (microplastic) ทั้งหมด และมีปริมาณไมโครพลาสติกมากถึง 70 ชิ้นในทุกๆ 100 กรัมของหอยแมลงภู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่งทะเลนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และย้อนกลับเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อาหารและเป็นภัยต่อผู้บริโภค โดยในแต่ละปีมีการปล่อยขยะพลาสติกมากถึง 8 ล้านตันลงสู่ทะเล และเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้กินพลาสติกเหล่านี้เข้าไป จะทำให้มีเศษพลาสติกตกค้างอยู่ในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังพบเศษขยะอื่นๆในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วย

 

ที่มา: newfoodmagazine.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?