TH EN
A A A

ไต้หวันฆ่าเป็ดเพิ่มเพราะไข้หวัดนกอีกแล้ว!

12 June 2561   

                ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงของโรคสูง (highly pathogenic) ได้ระบาดในฟาร์มห่านแห่งหนึ่งที่เขตมาเต้า (Madou District) จังหวัดไทหนาน ทางตอนใต้ของไต้หวัน เป็นเหตุให้ต้องกำจัดห่านมากถึง 1,050 ตัว โดยกรมตรวจสอบและปกป้องสุขภาพสัตว์ของจังหวัดไทหนาน (The Animal Health Inspection and Protection Office of Tainan City) ได้คอยเฝ้าตรวจติดตามการแพร่เชื้อในพื้นที่เหล่านี้มาโดยตลอด

                เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กรมดังกล่าวได้ออกคำสั่งกำจัดเป็ดเพิ่มอีก 5,590 ตัวในจังหวัดไทหนานทันทีหลังจากมีรายงานว่ามีเป็ดติดเชื้อ เพื่อกันการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวไปสู่คนและสัตว์ในฟาร์มอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้ฆ่าเชื้อบนพื้นถนนและตามพื้นที่สาธารณอีกด้วย

                นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน (Ministry of Health and Welfare, Taiwan) ได้ออกมาย้ำเตือนผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกให้ รักษาสุขอนามัยภายในฟาร์มให้ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง

 

ที่มา: taiwannews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?