TH EN
A A A

ฟ้องศาลเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจติดเชื้อไข้หวัดนก

8 November 2550    4834

              มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเวลล์ตอนเหนือ สหราชอาณาจักรอาจฟ้องศาลเพราะป่วยภายหลังการถูกส่งไปเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันเขตป้องกันไข้หวัดนก (bird flu protection zone) 

              ทั้งนี้มีการระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับเสื้อผ้าป้องกันเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ  ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาการเป็นไข้  มีการสร้างสิ่งกีดขวางรอบฟาร์มใน  Corwanใน Denbinghshires ในเดือนพฤษภาคมซึ่งมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก H7N2ที่ฟาร์ม ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน  โดยมีการทดสอบว่าสายพันธุ์เชื้อไข้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับนั้นเป็นสายพันธุ์ใด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเวลล์เปิดเผยว่าอย่างน้อยประชาชน 17 รายแสดงอาการเป็นไข้ในช่วงที่มีการะบาดของเชื้อไข้หวัดนก  ยังคงมีการทดสอบต่อเนื่องถึงแม้ว่าเจ้าของฟาร์มจะทดสอบแล้วว่าไม่ติดเชื้อไข้หวัดนก

ที่มา  :  World poultry

Is this article useful?