TH EN
A A A

ยังไม่พบสาเหตุไวรัสตับอักเสบเอระบาดในยุโรป

30 May 2561   

                ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (European Center for Disease Prevention and Control, ECDPC) รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) สายพันธุ์จีโนไทป์ IA (Genotype IA) มากถึง 42 รายในยุโรป 6 ประเทศ ได้แก่ เดนมารก์ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอรแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการระบาดครั้งนี้ 
                ไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวนี้มีประวัติการระบาดครั้งแรกที่ประเทศโมร็อกโก แต่ทว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นี้ไม่มีประวัติการเดินทางไปโมร็อกโก จึงมีการคาดเดาว่าอาจมาจากผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในหลายประเทศยุโรป รวมถึงการแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การสำรวจหาที่มาของการระบาดครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไป 
                ทั้งนี้ สายพันธุ์ที่ระบาดในครั้งนี้ เป็นคนละสายพันธุ์กับที่ระบาดในผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่และผลเบอรรี่แช่แข็งในยุโรปเมื่อปี 2555 – 2557 

 

ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?