TH EN
A A A

มกอช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา EU Official Control Regulation,Food and Nutrition Labelling ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 Date : 21 พ.ค 2561

22 May 2561    1057
                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ได้มีการจัดการสัมมนา เรื่อง กฎระเบียบการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (OCR)  และกฎระเบียบการติดฉลากอาหาร (Food and Nutrition Labelling) ของสหภาพยุโรป ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
                สามารถแจ้งชื่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ :
https://goo.gl/2ugkbc

*** ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับ E-mail แจ้งยืนยันจาก มกอช. เท่านั้น***

 

Is this article useful?