TH EN
A A A

ไต้หวันฆ่าห่านพันตัวเพราะไข้หวัดนก!

22 May 2561   
                  กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์แห่งไต้หวัน  (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine) ได้ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงโรคสูง (highly pathogenic) ระบาดในฟาร์มแห่งหนึ่งที่เขตมาเต้า (Madou District) จังหวัดไทหนาน (Tainan) ทางตอนใต้ของไต้หวัน เป็นเหตุให้ต้องกำจัดห่านมากถึง 1,050 ตัว
                ทั้งนี้ ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในไทหนานเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้แล้ว โดยก่อนหน้านี้พบการระบาดที่เขตก๋วยเริน (Guiren) ต้องกำจัดไก่มากถึง 10,820 ตัว เป็นผลให้ มีฟาร์มสัตว์ปีกในไต้หวันที่ติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งหมด 71 แห่งในปีนี้ และได้กำจัดสัตว์ปีกไปแล้วมากถึง 530,148 ตัว
 
 

Is this article useful?