TH EN
A A A

อ.ย. สหรัฐฯเตือนบรรจุภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำเหมือนขนมเด็กเกินไป

22 May 2561    79
                ในปลายปี 2017 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration, USFDA) พบว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (E-liquid) สำหรับใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า มีการบรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก และโฆษณา เหมือนราวกับว่าเป็นขนมสำหรับเด็ก เช่น ทำให้เหมือนกล่องน้ำผลไม้ ลูกอม คุกกี้  ขนมต่างๆ เป็นต้น การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการหลอกล่อเชิญชวนเด็ก และปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า (misbranding) ซึ่งละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องสำอาง (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) จึงได้ส่งจดหมายเตือนไปยังผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยได้ให้เวลาบริษัทต่างๆ 15 วันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หากไม่แก้ไขจะได้รับการลงโทษ  
                ด้วยเหตุที่ยาสูบและนิโคตินเป็นสารพิษรุนแรงต่อเด็ก ผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้จึงไม่ควรโฆษณาในแบบที่เป็นอันตรายต่อเด็ก การใช้รูปภาพสีสันสดใสบนบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารที่รับประทานได้ เพราะหากเด็กรับประทานเข้าไปอาจเป็นนตรายถึงชีวิตได้
                ถึงแม้ว่าทางสำนักงานฯจะสนับสนุนการใช้สารนิโคตินในรูปแบบที่เป็นอันตรายน้อยกว่าในผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่ แต่ก็ได้จำกัดการเข้าถึงสารเสพติดในเยาวชนมาโดยตลอด การทำการตลาดในแบบที่เชิญชวนเด็กเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และทางสำนักงานฯจะทำการต่อต้านพฤติกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 

Is this article useful?