TH EN
A A A

อังกฤษ บังคับติดกล้องวงจรปิดโรงเชือดในประเทศ

16 May 2561   
                เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบท ของสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการบังคับใช้ให้ดำเนินการติดกล้องวงจรปิดบริเวณโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 และกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยน 6 เดือน นอกจากนี้ ภายใต้มาตรการติดกล้องวงจรปิดในโรงฆ่าสัตว์นั้น สัตวแพทย์ที่กำกับดูแลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกในแต่ละขั้นตอน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่ามาตรการดังกล่าวได้ถูกบังคับได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
                โดยการบังคับใช้มาตรการติดกล้องวงจรปิดภายในโรงฆ่าสัตว์ที่เข้มงวดนี้ จะช่วยให้มั่นใจว่าสัตว์ทุกๆตัวจะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอน เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่มีมาตรฐานสูงของสหราชอาณาจักร
 
 
 

Is this article useful?