TH EN
A A A

สหรัฐฯประกาศบังคับใช้ระเบียบ SIMP ต่อสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อ

16 May 2561   
                ในสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) ได้มีผลบังคับแล้วใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ทว่า กฎระเบียบนี้ครอบคลุมสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยงเพียงแค่ 11 ชนิดพันธุ์ โดยยังไม่ได้รวมกุ้งซึ่งเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีการนำเข้ามากที่สุดของสหรัฐฯและหอยเป๋าฮื้อในตอนนั้น เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีข้อกำหนดด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาสำหรับผู้ผลิตในสหรัฐฯ
                ต่อมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะ ขยายการบังคับใช้กฎระเบียบ SIMP ให้ครอบคลุมกุ้งและหอยเป๋าฮื้อด้วย โดยจะเริ่มบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
                ทั้งนี้ ซึ่งกฎระเบียบ SIMP ฉบับล่าสุดนี้จะครอบคลุมสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยงรวมแล้วเป็น 13 ชนิดพันธุ์ อีกทั้ง ได้กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มเสี่ยงนี้ยื่นชุดข้อมูลเพิ่มถึง 17 ประเด็น
 

Is this article useful?