TH EN
A A A

นิวซีแลนด์เชือดโคนมกว่า 22,000 ตัว เหตุติดเชื้อ

15 May 2561   
                เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลนิวซีแลนด์มีคำสั่งให้กำจัดโคนมในประเทศกว่า 22,000 ตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ เชื้อดังกล่าวพบครั้งแรกที่เมือง North Canterbury ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว สำหรับเชื้อไมโคพลาสมานั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขลักษณะของสัตว์  รวมถึงเป็นสาเหตุของโรคปอดบวม โรคข้อต่ออักเสบ พิการ เต้านมอักเสบเฉียบพลัน ทำให้เกิดอาการแท้งในสัตว์ หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ แต่เชื้อดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์นม หรือผลิตภัณฑ์เนื้อ รายงานยังระบุอีกว่า ในขณะนี้พบโคนมที่ติดเชื้อที่ถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์มมากถึง 33 แห่ง โดยทางการได้แยกโคนมที่ติดเชื้อออกมาจากฟาร์มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม การกำจัดโคนมในครั้งนี้อาจสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่ฟาร์มผู้ผลิต แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบในระยะยาว และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด

Is this article useful?