TH EN
A A A

สิงคโปร์ระงับนำเข้าเป็ดเดนมาร์กเพราะไข้หวัดนก

15 May 2561   
                หน่วยงานเกษตร อาหาร และสัตวแพทย์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, AVA) ได้ระงับการนำเข้าเนื้อเป็ดชั่วคราวจากฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเมืองวินเดออัพ (Vinderup) เขตฮอลสเตโบ (Holstebro) ประเทศเดนมาร์ก และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N3 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenicity Avian Influenza, LPAI) ที่ฟาร์มแห่งนั้น อย่างไรก็ตาม เนื้อเป็ดจากพื้นที่อื่นในเดนมาร์กยังสามารถนำเข้าได้ แต่ต้องมีใบ Health Veterinary Certificate ซึ่งรับรองว่ามาจากแหล่งปลอดโรคระบาด ส่วนเนื้อเป็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตทำลายเชื้อไข้หวัดนกจะไม่ถูกระงับนำเข้า
 

Is this article useful?