TH EN
A A A

ฮาวายสั่งห้ามใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชเป็นครั้งแรกของสหรัฐฯ

9 May 2561   
                 กฏหมายใหม่ของรัฐฮาวายได้สั่งห้ามการนำเข้ายาฆ่าแมลงที่มีสารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ซึ่งถือว่าเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ห้ามใช้สารนี้ โดยกฏหมายเลขที่ SB3095 ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เริ่มการห้ามใช้สารดังกล่าว ในเกษตกรผู้ใช้ยาฆ่าแมลง การประกอบการทางการเกษตร ร่วมทั้งบริษัทที่จำหน่ายสารเคมีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยรัฐฮาวายใช้ระยะเวลาในทยอยงดใช้สารดังกล่าวจนถึงปีพ.ศ. 2565 
                สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอธิบายว่าผลข้างเคียงของสารดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ สับสน ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ โดยสารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และสาร miticide ที่ถือว่าเป็นตัวหลักที่เคยใช้ในการเกษตรที่ต้องอาศัยดิน ร่วมไปถึงพืชที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ โดยสารดังกล่าวจะใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย เสี้ยนดิน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น ด้วงงวงมันเทศ ผีเสื้อข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง มอดสยาม หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะฝัก หนอนหน้าแมว หนอนร่านโพนีตา แมลงดำหนาม และด้วงงวงในกล้วย พืชที่แนะนำให้ใช้ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันเทศ ข้าวเปลือกที่ใช้ทำพันธุ์ นุ่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และกล้วย ทั้งนี้ คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) เป็นสาเหตุในการทำลายการเจริญเติบโตของสมองในเด็กอีกด้วย โดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ระบุว่า ได้ร่วมลงนามมาแล้วหลายปีในการคัดค้านการใช้สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)  เนื่องจากสารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อทารก สุขภาพ และการเจริญเติบโตในเด็กอีกด้วย
 

Is this article useful?