TH EN
A A A

ไต้หวัน! ฆ่าห่าน 2 พันตัวเพราะไข้หวัดนก

9 May 2561   
                 พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ระบาดที่ฟาร์มห่านแห่งหนึ่งในจังหวัดหยุ๊นลิน (Yunlin County) ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวันซึ่งถือเป็นการติดเชื้อของฟาร์มสัตว์ปีกครั้งที่ 68 ในปีนี้ และเป็นเหตุให้ต้องกำจัดห่านมากถึง 2,279 ตัว ทั้งนี้ กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์แห่งไต้หวัน  (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine) ได้แจ้งฟาร์มดังกล่าวให้ฆ่าเชื้อพื้นที่ให้เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานแล้ว นอกจากนี้ ยังได้แจ้งผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกทุกราย ให้เก็บสัตว์ไว้ในพื้นที่อบอุ่นและมีอากาศถ่ายเทเนื่องจากอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน อีกทั้งไม่ควรให้สัตว์เหล่านั้นสัมผัสกับนกป่าและนกอพยพ
 

Is this article useful?