TH EN
A A A

FSIS ลั่นขยายเวลาแสดงความเห็นการติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการ

4 May 2561    421

                 สำนักงานความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบอาหารของUSDA’s ได้ขยายเวลาสำหรับการแสดงความคิดเห็นจากการยื่นคำร้องของ U.S. Cattlemen’s Association (USCA) ที่ได้ขอให้ FSIS ทั้งนี้จะไม่รวมคำร้องจากห้องปฎิบัติการเนื้อวัวและเนื้อหมู ซึ่งทาง USCA ได้เรียนรู้ว่าบริษัทชั้นนำต่างๆกำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ซึ่งอาจจะมีรูปร่างลักษณะและรสชาติคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อวัว เนื้อวัวและเนื้อที่ได้จากการทดลองซึ่งเรียกว่าเนื้อสัตว์ชีวภาพ เนื้อสะอาด หรือเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยง 
                ทั้งนี้กฎระเบียบของ FSIS ได้อนุญาตให้ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานและมีการจัดให้แสดงความคิดเห็นลงบนเว็ปไซด์ FSIS ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน60 วัน นับจากวันที่ส่งคำร้อง และต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 แต่เนื่องด้วยคำร้องต่างๆได้สร้างความสนใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ทำให้ทาง FSIS ต้องขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

 

Is this article useful?